Cvjećarnica Dada - logo

BREZNIČKI HUM

Breznički Hum bb

42225 Breznički Hum

Tel.: +385 (0)99 4342 313

E-mail: anamarija@humko.hr

Cvjećarnica Dada - logo

KRIŽEVCI

Helenski put 3

48000 Križevci

Tel.: +385 (0)99 4342 313

E-mail: anamarija@humko.hr

HUMKO logo
Humko-dizala

HUMKO
– obrt za komunalne usluge

+ montaža dizala i pokretnih stepenica

Breznički Hum 176
42225 Breznički Hum

Tel.: +385 (0)98 1811 492

E-mail: humko@humko.hr